HAYDN HÉTSZER  
 
 
 
 
 

I.
Haydnt a történészek leggyakrabban mint jelentős újítót emlegetik, akinek életműve több fontos zenei műfajnak is új irányt szabott. A zeneszerző maga a rá jellemző szerénységgel mindezt a Pompakedvelő Esterházy Miklós szolgálatában töltött évtizedek zavartalan alkotói nyugalmával magyarázta: „Hercegem meg volt elégedve munkáimmal, sikerem volt; mint a zenekar vezetőjének alkalmam nyílott kísérletezni, megfigyelni, hogy mi fokozza, mi gyengíti a hatást, vagyis javítani, pótolni, törölni és merni. A világtól el voltam szigetelve, környezetemben senki sem tehetett önmagam iránt kétkedővé, és nem gyötörhetett, így aztán eredetivé kellett válnom.

Minden túlzás nélkül elmondható, hogy Haydn mintegy hetven kvartettjében kristályosodott ki az az ideál, amelynek értelmében e műfajban a négy hangszerjátékos egyenrangú félként „párbeszédet” folytat egymással. Az 1781-ben komponált, opus 33-as szám alatt megjelent vonósnégyes-sorozat hirdetésében maga Haydn is úgy fogalmazott, hogy e műveit „egészen új, különleges modorban” (auf eine ganz neue, besondere Art) írta. A kottaoldal alján olvasható ajánlás nyomán („Az orosz nagyhercegnek dedikálva”) e műveket gyakran „Orosz” kvartettekként is emlegetik.
Haydn műveinek egy-egy különösen eredeti fordulata szinte már túl merésznek is bizonyult a kortársak számára. Az 1771-ben keletkezett, a modern számozás szerint 42. szimfónia lassú tételének saját kezű kéziratában például maga a zeneszerző változtatott meg egy rövid szakaszt, alighanem a bemutatón szerzett keserű tapasztalata nyomán. Néhány hangot kivakart és átjavított, a következő három ütemet pedig egyszerűen kihúzta, a satírozás fölé mindössze ennyit jegyezve be: „Ez túlságosan vájt fülek számára való volt” (Das war vor gar zu gelehrte Ohren).
A különféle zenetörténet-könyvek Haydnt gyakran mint „a szimfónia atyját” emlegetik: az ő több mint száz szimfóniát felölelő életműve a mai napig meghatározza a műfajról való gondolkodásunkat. Ezúttal csupán egyetlen fontos újítását kiragadva: Haydn az elsők között írt lassú bevezetést a gyors nyitótétel elé az 1770-es évek elején komponált 60. szimfónia itt látható hegedűszólamában például négy sor lassú (Adagio) bevezetést követően indul a gyors (Presto) tétel. Az óriási tempókontraszt ebben az esetben alighanem programatikus jelentéssel is bír, ugyanis e mű eredetileg Jean-François Regnard A szórakozott című vígjátékához készült színpadi kísérőzenének.
 
 
 
Országos Széchényi Könyvtár / Zeneműtár / Impresszum / © 2009–2010.